Historier med og uten helt
Le Monde diplo september

Revolusjon i flere akter
Le Monde diplo juli

Klimaforskeren møtte tegneren
Le Monde diplo mai

Karikaturenes historie
Prosa 6/2021