Mektig fra mellomkrigstiden

Jason Lutes har fullført første del av storverket Berlin.

Allerede omslaget varsler at Berlin er en tegneserie utenom det vanlige. Motivet er tegnet i kullstift, trykt på en bronseaktig fargeflate. Skrifttypene og designet for øvrig er også lekkert. Jason Lutes' serie skuffer heller ikke på innsiden. Dette er den første av tre planlagte bøker, og serien imponerer i ambisjoner og eleganse. Lutes ble en kritikerfavoritt med sin forrige serie, dramaet Jar of Fools.
Berlin foregår i mellomkrigstidens Tyskland, og Lutes skildrer parallelt flere mennesker i denne turbulente tiden. Han har åpenbart gjort grundig research, og miljøet oppleves ekte. Den rene tegnestilen hans er velegnet til presis miljøskildring. Mer enn arkitektur og kjøretøy, er det likevel tidens mentalitet og drama mellom folk Lutes vil skildre. Han er innom organiseringen av kommunistiske bevegelser, retninger innen kunstteori, og hverdagen som journalist. Det er vanskelig å innarbeide historiske fakta og teori uten at det forstyrrer fortellingen, men jeg synes Lutes lykkes. Han har valgt personer som er involvert på disse områdene. Gjennom deres aktivitet og samtaler presenterer Lutes sine poeng på en naturlig måte, selv om samtalene noen ganger blir i overkant skolert og manifestaktige.
Lutes har på imponerende måte gitt figurene individuelle personligheter. Serien har en rekke markante personer, som prater og oppfører seg i tråd med sin personlighet. Lutes prioriterer hele tiden historiefortellingen, og skeier aldri ut i forstyrrende visuelle eksperimenter. Det betyr ikke at serien er kjedelig fortalt. Overgangene mellom sekvensene er oppfinnsomme, ofte basert på assosiasjoner som gir fin flyt. Når spesielle virkemidler brukes, får de desto større kraft fordi serien som helhet er stramt fortalt.

Jason Lutes: Berlin: City of glass (Drawn & Quarterly).

Morten Harper

(Trykt i en noe annen form i Mann # 4, mai 2001)