Intelligent drama

Hva gjør man når man er 39 år gammel jomfru med hovedsakelig pensjonister i vennekretsen og liten utsikt til å treffe en kjæreste?

Hovedpersonen i Mark Kalesnikos nye tegneserieroman bestiller en kone fra Korea, som er både ung og pen. Postordrebruder er et krevende tema. Kalesniko er verken spekulativ eller fordømmende. Både mannen og kvinnen er psykologisk interessante personer, og miljøskildringen er også mangesidig og god. Mannen forholder seg til jenta som et objekt, på linje med leketøyene han fortsatt samler på. I hennes tvangsmessige forhold våger han å leve ut sine maskuline fantasier. Imidlertid bygger jenta gjennom møte med andre personer opp sin personlighet, og bryter vekk fra hans rutinehverdag. Da er det hun som begynner å utnytte hans avhengighet av henne. Mail Order Bride er en ambisiøs fortelling om to mennesker som prøver å forholde seg til hverandre i en særegen intim situasjon. Den er elegant tegnet, med varierte fortellergrep og effektiv bruk av repeterende billedmotiver.

Mail Order Bride
Av Mark Kalesniko
(Fantagraphics Books)

Morten Harper

(Trykt i Mann # 48 mai 2001)