Satire over ironikerne

Med dette sjette bindet foreligger hele Peter Bagges slacker-serie Hate! samlet.

Serien gir et skarpt tidsbilde av nittitallets amerikanske forsteder, men fungerer også utmerket som en satire over rotløse tyve- og trettiåringer som ikke kan bestemme seg for om de er ungdom eller voksne. Hverdagslig samkvem og forvirret følelsesliv er gjennomgangstema hos Bagge. Når hovedpersonene Buddy og Lisa gifter i seriens siste historie, er det fordi Lisa har blitt gravid. Romantiske vyer er skjøvet vekk til fordel for tilfeldighetenes omstendigheter. Personene søker til hverandre i mangel av noe bedre.

Serien er et treffsikkert uttrykk for og kommentar over den såkalte ironiske generasjonen (generasjonen født etter 1960). Skal vi tro Bagge er generasjon X den umotiverte og fortapte generasjon. Han har åpenbart forakt for forstadstilværelsen, og gir et vrangbilde av den amerikanske drømmen, hvor ungdommenes syn på livet er preget av desperasjon og pessimisme. Bagge har utlevert Buddy, Lisa, opportunisten Stinky og resten av omgangskretsen med stadig mindre sympati. Når Bagge tidligere harselerte med livsstil og sære vaner, bevarte han i alle fall en slags menneskelighet ved figurene. Utover i serien er karikaturen blitt mer ondsinnet, og personene fremstår som enfoldige og utilstrekkelige.

Hate! utmerker seg med kreative visuelle overdrivelser og konsekvent ukorrekt anatomi. Her vris personene i de mest umulige stillingene, i en oppvisning som overgår selv Buster Keatons filmakrobatikk. Overdrivelsene uttrykker ikke bare personenes følelsesutbrudd - om det er glede eller sinne - men er også et effektfullt humoristisk poeng.

Buddy Bites the Bullet!
Av Peter Bagge
(Fantagraphics Books)

Morten Harper

(Trykt i Mann nr. 49 juli 2001)