www.visualmuzic.com

Et tyvetalls designere og musikere har laget tidenes første interaktive musikkutgivelse på Internett. Med www.visualmuzic.com vil designere ta tilbake det visuelle i musikkpresentasjonen.

Tekst: Morten Harper

Med lovnad om å være "the future of music" presenterer internettsiden www.visualmuzic.com en CD med syv audiovisuelle og til dels interaktive spor. Siden har også flere remikser og spor som man kan laste ned og selv bearbeide. Alt materiale er spesielt laget for nettutgivelsen, og kan lastes ned gratis. I løpet av den første måneden etter lanseringen 9. februar, har siden hatt rundt 20 tusen brukere. Som burde gitt sikker plass på VG-lista.
Tanken bak Visualmuzic.com er å presentere musikk og bilder i et nytt format. Ideen er å kombinere moderne teknologiske uttrykksformer og hoppe bukk over tidligere medier som vinyl, cd , kassett og video - og presentere et samlet produkt direkte på Internett.
Initiativtager og musiker Christian Grimshei fortalte på lanseringen at "presentasjonen av musikk må utvikle seg i konkurranse med nye medier. Interaktiv visuell musikk er en slik fornyelse." Prosjektet samler ni musikere, tolv designere og tre markedsførere. De fleste har tilhold i Oslo, og foruten frilansere har designerne tilknytning til Union Design og Virtual Garden reklamebyrå.

- Glade profesjonelle
- Dette er en profesjonell produksjon på linje med en vanlig CD-utgivelse. Det er lagt ned like mye ressurser i innspilling og mastering av musikken. Designmessig er det mye mer jobb å lage dette enn cover eller video til et par av singlene. Visualmuzic.com har en overordnet designprofil og video til alle sporene, forteller Halvor Bodin.
Marius Watz tilføyer:
- Visualmuzic.com viser noe av spriket mellom den estetikken en del helst vil arbeide med og de rammer som settes på det kommersielle markedet. Prosjektet er gjort på fritiden, vi er glade profesjonelle som gjør det vi egentlig vil gjøre.
Bodin forteller at musikken ble laget først, og at man deretter skapte en grafisk profil for utgivelsen. I tillegg er hver video gitt sin egen visuelle stil.
- Vi vil sidestille musikk og det visuelle i presentasjonen. Når man lager et CD-cover kommer man gjerne sent inn i prosessen, det man lager er innpakningen på et ferdig produkt. Vi vil bryte barrieren mellom musikk, regi og design. Designere oppfattes ofte som rene håndverkere. Vi håper å vise at designere ikke bare er noen som har fem fonter på maskinen og kan mekke i Quark, forteller Bodin.
- Visualmuzic.com er også en demonstrasjon av at vi kan bruke ny teknologi. Spredning av musikk fra ftp-baser er ikke utpreget visuell. Et slikt format er ikke interessant for design. Slik sett vil vi ta tilbake det visuelle i musikkdistribusjon på Internett.

Ny distribusjon
Bodin og Torgeir Holm anslår at med vanlige timesatser vil Visualmuzic.com koste minst en halv million kroner når alle spor er lagt ut. Det dekker utarbeidelse av en designprofil, videoer, komposisjon og innspilling. Arbeidet er imidlertid gjort på dugnadsbasis. Utgifter til nettplass med mer dekkes i hovedsak ved support fra Boxman og Union Design og sponsing fra Spaceworld og en hi-fi importør. De regner imidlertid med at prosjektet kan gi kommersiell mereffekt ved å vise oppdragsgiverne hvilke muligheter som finnes og gi deltagerne ny erfaring.
Holm forteller at hva Visualmuzic.com blir, er avhengig av hvordan resten av musikkindustrien utvikler seg.
- Meningen har vært å dytte industrien litt. Så kan vi gå enda videre når de begynner å gripe fatt i det vi gjør nå. Det blir i alle fall en visuell tilknytning i prosjektet.
Watz mener Internett er særlig egnet til å samle kunstnerisk distinkte nisjeuttrykk:
- Weben er glimrende for å få publisert det særegne. Du trenger ikke å gjøre kompromisser i presentasjon eller innhold. Det er et utmerket forum for alternativ mediedistribusjon.
På Internett unngår man flere distribusjonsledd og kostnadene reduseres.
- Hvis jeg drev et lite plateselskap ville jeg tyne nettet for alt det er verdt. Særlig for alternativ musikk gir det nye muligheter. Du når direkte ut til et globalt marked, sier Bodin.
- Man kan gå enda lenger. Man trenger ikke et plateselskap en gang, som tilfellet er for Visualmuzic.com, tilføyer Holm.

Webens muligheter
- Den viktigste trenden for medier kan beskrives som "den store konvergensen"; at alle medier samles på en plattform, hevder Watz.
- Data blir TV og omvendt. Vi kan se resultater om fem-ti år. Dette vil bety en revurdering av måten vi arbeider med media på alle felt. For designere betyr det at utformingen må tåle å stå i en samtidskontekst. Det vil si at den må tåle at innholdet endres, også med nye formelementer som reklame.
Watz mener at styrken ved Web-design er dynamikken:
- Det du mister er taktile kvaliteter og små detaljer, det du får er tid. Forskjellig fra trykk er hvordan man tar virkemidlene i bruk. På trykk har man kontroll over taktile egenskaper som farger og papir, og oppløsningen er mye høyere enn på skjerm. God skjermdesign må kompensere ved å bruke virkemidler som animasjon, interaktivitet og flere medier i kombinasjon; lyd, tekst og bevegelige bilder.
- Prototypen på neste generasjons design vil være å integrere lyd og det visuelle. Utenfor de rene informasjonssteder som Odin, vil Internett få mer profil som en TV-stasjon enn magasin. Lyd og bevegelse vil defineres som en del av profilen. Som designer vil det si at vi må ta i bruk flere elementer. Utgangspunktet vil være klassisk design med form, farge, fonter. Men nå kan vi også bruke lyd og bevegelse for å bygge opp om profilverdien.
Holm istemmer i at det viktigste ved web-design er at man kan introdusere nye elementer etter hvert:
- Flash-teknologien er et egnet redskap for designere. Den er basert på vektorgrafikk, langs de samme prinsippene som Adobe Illustrator. Flash er dessuten gjerrig på nedlasting sammenlignet med plasskrevende video, og gir rom for interaktivitet.
Internett har imidlertid to teknologiske barrierer. Nedlastingskapasiteten er ennå svært begrenset, og det tar tid før gjennomsnittsbrukeren har installert ny programvare.
- Kapasitetsbegrensningen presser designere til å begrense seg, mener Holm.
- Man må kaste det som ikke er nødvendig. Paradokset er at når man er blitt flink til å tilpasse seg, har sikkert båndbredden økt så man teoretisk kan ta med alt mulig. Problemet med etterslep i programvare blant brukerne er frustrerende. For å være allment tilgjengelig må designen være tilpasset teknologi som er et par år gammel.
Watz advarer mot at designerne er i ferd med å bli akterutseilt på Internett:
- Web-design som bransje har per i dag nærmere røtter til reklamebransjen enn klassisk grafisk design. Designere har den beste bakgrunnen til å arbeide med web, men er redd teknologien, og taper vis-a-vis art directorer med kompetanse innenfor kommunikasjon. Designerne lager bedre form, men har vanskelig for å selge seg inn fordi de mangler teknisk kompetanse og bakgrunn til å utvikle kommunikasjonskonseptene som web-design er avhengig av.
Selv har Watz programmeringsbakgrunn, og arbeider like gjerne i Adobe Illustrator som med programmering - eller gjør utformingen ved å manipulere kildekoden.
- I dag er det en jappebølge i webdesign hvor suksess måles mer i penger enn god design. Vi må sørge for at de tradisjonelle designverdiene blir bedre ivaretatt.

Visualiseringen
Bodin, Holm og Watz har laget hver sin video på Visualmuzic.com.
Bodin har visualisert This Love (av Wonderland), som er hans første musikkvideo. Han har satt sammen eksisterende opptak (16 mm, Super 8 og mini DVD) fra flere storbyer.
- Jeg bruker vanligvis mer grafiske elementer i animasjoner. Her laget jeg et eget dogme om å bruke klassisk teknikk med bilder og klipp. Utgangspunktet var selvsagt teksten og musikken. Og at jeg hadde begrensede ressurser i produksjonen. Tema er ensomhet og lengsel i en urban setting. Bildene følger ikke låten på annen måte enn de følelsene jeg får når jeg hører musikken. Klippene følger i noen grad musikkens rytme, men det er også dissonans bilde-lyd.
Holm har laget videoen til Sweets (musikk av Acid Queen) sammen med Nina Klausen.
- Vi ville rett og slett bruke webens muligheter, forteller Holm. - Derfor valgte vi en interaktiv form hvor man kan utforske presentasjonen mens musikken spiller. Vi har lagt inn frie, personlige assosiasjoner til musikken, et slags urban lifestyle party med forbrukergjenstander i Pop art-stil. Videoen fører en tradisjonell illustrasjonsholdning og strek inn i webformatet. Det er plass til alt på web. Bare teknologien er annerledes.
Analog Beats (musikk av Bubble) er Watz' video.
- Dette er en lang monoton låt, uten store dynamiske endringer, forklarer Watz. - Jeg har svart med en rolig, rullende visuell form. Videoen er abstrakt, en blanding av to- og tre- dimensjonalitet. Den er minimalistisk og kryptisk, du kan aldri helt se hva formene egentlig er.

Hovedverktøy
Dette er utstyret som ble brukt for å lage Visualmuzic.com:

 • Kraftige datamaskiner PC og Mac (Mac G3 med Fire Wire-kort)
 • Adobe Photoshop, Streamline, Image Ready, Illustrator, After Effects, Acrobat
 • Macromedia Flash 3
 • Dreamweaver
 • Homesite
 • Quick Time 3.0 pro
 • Audio Catalyst for digitalisering og komprimering av lyd (master CD) til mp3.
 • Real Encoder for komprimering av lyd og bilde
 • Media Cleaner Pro for Quick Time
 • Sorenson Codec
  Sidene er tilrettelagt for Netscape / Internet Explorer 4.0 med Flash plug-in.

  Retten til verket
  For musikkbransjen er Internett et problem fordi det gir muligheter for rask spredning av musikk i komprimert digitalt format (mp3). For designere er dette et problem fordi distribusjonen frikobles fra fysiske medier og dermed den visuell innpakningen. I stedet kan man lagre musikken på harddisk, brenne egne CD-plater eller laste den inn på en bærbar spiller.
  Den vanskelige balansen for kommersiell kunstnerisk utnyttelse av Internett, er å hindre ulovlig bruk og å legge forholdene til rette for de som vil bruke et verk på lovlig vis (lisens). Det er musikkbransjen som nå har ført an i debatten om opphavsrett på Internett. Britiske TONO hadde et prøveprosjekt i fjor høst ("www.musictrial.com") hvor man i 90 dager formidlet musikk for lovlig bruk. Prosjektet oppsummerer med at løsningen er å bruke nettet i lovlig distribusjon og formidling, men man vet ikke helt hvordan. I desember lanserte IBM sammen med BMG, EMI, Sony, Universal og Warner Secure Digital Music Initiative. De gjennomfører nå et prøveprosjekt i California hvor man kan kjøpe musikk på nettet ved å laste ned lydfiler og omslag til spesifisert bruk.
  Musikerne på Visualmuzic.com fikk særlig tillatelse fra TONO til å legge ut musikken til fri nedlasting. For videoene var det ikke nødvendig med klarering hos noen organisasjon.
  Inger Elise Mey i TONO forteller at når man godtok fri bruk av musikken, var det ikke minst fordi lyden er integrert i det visuelle til en helhetlig ny type presentasjon.
  - Det var for så vidt uproblematisk å gi tillatelse, vi var nøye på at lyden som ble lagt ut 100 prosent var musikernes eget produkt. Vi vil ikke forby mp3-formatet, men slår hardt ned på piratkopiering.
  Hun forteller at det finnes flere Internettbaser med ulovlige musikkfiler av norske artister. Gjennom TONOs søsterselskaper kan man ramme baser også utenfor Norge.
  - Vi har ikke falske forhåpninger om full kontroll med nettet. Internett er slik sett verdens største kopimaskin. Men det gir også mulighet for kunstnerne til å nå ut til 150 millioner potensielle lyttere, sier Mey.
  Bodin og Holm i Visualmuzic.com mener at kampen mot kopiering går gjennom å gjøre originalen mer attraktiv, ved å tilby en visuelle opplevelse i tillegg.
  - Uansett hva musikkindustrien gjør av koding og sikkerhetssystemer, vil det alltid være mulig å ta lyden tilbake i mp3-format. På Visualmuzic.com tilbyr vi visuell presentasjon og interaktivitet i tillegg til musikken, sier Holm.

  (Trykt i Visuelt nr. 2 1999)