Foredrag og kurs om tegneserier
Presseomtale
Ytringen 12.04.2013:
Lærte om den niende kunstarten


mh har bred erfaring og kompetanse som foredragsholder.

De siste fem årene har Morten Harper holdt over hundre kurs og foredrag om ulike sider ved tegneseriemediet.

Harper har særlig erfaring med kurs og foredrag for elever, studenter, lærere og bibliotekarer, men holder også foredrag i andre sammenhenger. Foruten i skoleverket, har han holdt foredrag ved blant annet Litteraturfestivalen på Lillehammer, Bjørnsonfestivalen i Molde, Høgskolen i Oslo, Norsk Form, Humanioradagene, Studentersamfundet i Trondheim og i Second Life. Foredraget tilpasses etter behov. Forfattersentrums satser er veiledende for honorar.

Populære tema er:

  • Tegneseriens mekanikk Om virkemidler i tegneserier. Foredraget gir en kortfattet og enkel innføring i hvordan tegneserier forteller - og hvordan vi kan analysere tegneserier som sammensatt tekst.
  • Den niende kunstart Hvorfor tegneserien er en kunstart. Foredraget plasserer seriemediet inn i en kulturell sammenheng, både som massefenomen og som kunstart.
  • Lyder som synes Om tegneseriens lydmalende ord og hvordan tekst brukes i tegneserier.
  • Kavalkade over mediets muligheter Kriterier for å vurdere en tegneseries kvalitet drøftes. Deretter gjennomgås et bredt utvalg kvalitetsserier på norsk, dansk og engelsk.
  • Norske tegneserier for barn og ungdom Foredraget viser aktuelle eksempler og trender innenfor norske tegneserier. Det blir også trukket historiske linjer i tegneserier for barn og ungdom.
  • Striper i sekken - bobler i blodet Lynkurs i tegneserienes historie og virkemidler, med artige praktiske utfordringer for deltagerne både med tegning og tekst. Særlig tilpasset ungdomsskoler.
  • Serieglobus Tegneseriens sammensatte verden. Hvordan moderne dokumentarserier har ført virkeligheten inn i tegneseriene, og hvordan tegneseriens virkemidler skaper en egen virkelighet. Særlig tilpasset videregående skoler.

    Send forespørsel: morten@harper.as.