Tegneserier som motstand: arabiske striper
Tegneserier for voksne var del av opprøret i den arabiske verden fra 2011

«Skaper seriefigurenes babbel i boblene babelsk forvirring på Blindern?»
Tintins største synd


Ingen kommer undan politiken

Tegneserier som politikk og politikk som tegneserier i solid akademisk antologi

Komplementær tegneserieanalyse

"Tegneserie" er et upresist og ofte feilbrukt begrep

Tegneserier som åndsverk

Det opphavsrettslige vernet av Donald, Supermann og andre tegneseriefigurer

Undergrunnstegneserier i skolen

Masteroppgave om didaktikk og kritisk tenkning gjennom tegneseriemediet

Teikneseriar på skjerm

Kvifor er dei fleste nettseriane ikkje særleg tilpassa skjermmediet?

Tegning mot fortrengning

Velfunderte lesninger av dokumentariske hovedverk, med opplysende begrepsapparat fra forskning om visuell kultur, men likevel et begrenset blikk på en sammensatt sjanger

Satire og patriotisme

Jubileumsutgaven av Deutsche Comicforschung kretser rundt tegneseriene som refleksjon av første verdenskrig

Fagfellevurdert fordypning

Tidsskriftet Journal of Graphic Novels and Comics har mer enn akademisk interesse

Et godt stykke seriesosiologi

Tegneserieteorien henger etter kunstfilosofien, argumenterer boken Comics versus Art

Narrativ nødvendighet

Teorinestoren Thierry Groensteen har skrevet bok om tegneseriens beat og rytme

Avblåser definisjonsjakten

Trenger vi å definere hva en tegneserie er for å bedrive akademisk forskning og kritikk?

Storbyen og tegneseriens modernitet

Tegneserien er både historisk og i innhold og uttrykk nært knyttet til storbyen, viser boken Comics and the City

Kan man lytte til en tegneserie?

Fordyper du deg i alle referansene i Like a Velvet Glove Cast in Iron, kan du fort vekk begynne å høre musikk neste gang du leser den

Osamu Tezuka – mangafenomenets far?

Manga er først og fremst et etterkrigsfenomen, men det er ikke uvanlig å forankre det i eldre japansk kultur

Betydningen av Batmans bråk

Masteroppgave om hvordan tegneserien fremstiller lyd og bevegelse, og dette gjør for leseopplevelsen og historiens troverdighet

Forut for tegneseriens tid

Tegneserien kan føres helt tilbake til 1400-tallet ifølge kunsthistorikeren David Kunzle, som i to bøker har samlet eksempler fra europeiske trykk og magasiner

Tintins største synd

Thierry Groensteen, tidligere direktør for det franske tegneseriemuseet (CNBDI), bruker begrepet «tegneseriens arvesynd» for å forklare hvorfor seriene lenge var fraværende i akademia

Serier for fiffen

Den danske boken Forandringstegn beskriver hvordan alternative tegneserier har inntatt finkulturens mainstream

Teorier om Tintin og Tommy

Tommy og Tigern psykoanalyseres og tolkes som kristen lignelse, og de virkelige kildene for Tintins eventyr avsløres

Oppdragelse til terror?

Mellom redselen for De røde og UFO-hysteriet var det en annen trussel som herjet etterkrigstidens USA: tegneserieheftene, viser boken The Ten-Cent Plague

Dette er propaganda

Boken Comic Art Propaganda demonstrerer tegneserienes tiltrekningskraft og potensial for å påvirke store lesergrupper

Fortellinger fra dagboken

Trina Robbins har i tre bøker skrevet historien om kvinnelige tegneserieskapere og seriefigurer

Serierutenes sorte hull

Tysk bok dokumenterer hvordan høyreekstreme grupper bruker tegneserier som propaganda, og en amerikansk bok setter fokus på fraværet av afroamerikanere i tegneseriene

Jukeboks Jorden

Med digitale medier blir tegneseriene lange billedremser eller ruter organisert i matriser, ifølge Scott McCloud

Superfilosofi

Under superheltstaffasjen og de kontrafaktiske omskrivingene i Watchmen finner vi en politisk og moralsk polemikk som er ubehagelig virkelighetsnær

Papir med verdi

Norsk Tegneserie Index er verdifull historisk dokumentasjon av tegneserieutgivelsene her til lands

Asterix og politikken

Er sjørøverne i Asterix spioner for romerne, hvem har egentlig makten i gallerlandsbyen og hvorfor styrter ikke gallerne Rom?

Superheltenes konkurs

Marvel Comics er igjen det største amerikanske serieforlaget, men superheltene ble nesten kvestet da to dollarmilliardærer kjempet om å styre forlaget

Mexicansk globaliseringskritikk

Boken Viva la historieta! analyserer hvordan firhandelsavtalen NAFTA og globaliseringsdebatten kommer til utrykk i mexicanske tegneserier

Leksikon med feste i fortiden

1400 tegneserier og serieskapere er med i The World Encyclopedia of Comics

Superheltenes vitenskap

Mutantene i X-Men er Darwins evolusjonsteori i praksis og Supermann er sterk fordi han omdanner solenergi, ifølge to bøker som anvender realfag på superheltene