/ doktorgradsavhandlinger

Tegneserieteori.no gjør tilgjengelig norsk forskning om tegneserier. Målsetningen er å kunne presentere alle avhandlinger og andre akademiske oppgaver skrevet ved norske universitet og høyskoler.


/ masteroppgaver

Undervisning med og om tegneserier på ungdomstrinnet

– Tegneserien har et potensial som på bakgrunn av lærebøkenes posisjon som premissleverandør til undervisningen utnyttes i varierende grad, mener Ole Peder Moy

Tegneserier som undervisningsemne i norsk

Åse Linn Berntsen gir en deskriptiv analyse av to undervisningsopplegg om tegneserier

Komplementær tegneserieanalyse

"Tegneserie" er et upresist og ofte feilbrukt begrep, mener Michael Baumann

Undergrunnstegneserier i skolen

Robin A. Olsen om didaktikk og kritisk tenkning gjennom tegneseriemediet

Teikneseriar på skjerm

Kvifor er dei fleste nettseriane ikkje særleg tilpassa skjermmediet, spør Fredrik Rysjedal

Avblåser definisjonsjakten

Ingrid Sande Larsen mener vi ikke trenger å definere hva en tegneserie er for å bedrive akademisk forskning og kritikk

Kan man lytte til en tegneserie?

Fordyper du deg i alle referansene i Like a Velvet Glove Cast in Iron, kan du fort vekk begynne å høre musikk neste gang du leser den, skriver Cecilie Estelle Wiik

Betydningen av Batmans bråk

Hege Bakke om hvordan tegneserien fremstiller lyd og bevegelse, og hva dette gjør for leseopplevelsen og historiens troverdighet

/ semesteroppgaver og andre tekster

Osamu Tezuka – mangafenomenets far?

Manga er først og fremst et etterkrigsfenomen, men det er ikke uvanlig å forankre det i eldre japansk kultur, skriver Morten Harper