Lieb Vaterland, magst ruhig sein!
Illustrasjon: Ernst Heilemann
Utsnitt fra bokens forside. Opprinnelig trykt i Lustige Blätter nr 16 1915.

Satire og patriotisme

Den nye utgaven av årboken Deutsche Comicforschung har artikler utenom det vanlige.

AV MORTEN HARPER / APRIL 2014

Tysk tegneserieteori har ikke gjort seg like gjeldende internasjonalt som fransk og amerikansk, men det er et etter hvert betydelig utvalg faglitteratur på tysk. Det utgis også flere årbøker, med ulike tilnærminger til tegneseriefeltet. Den mest fagvitenskapelige er Deutsche Comicforschung, som i 2014 har tiårsjubileum. Comic Jahrbuch og Comic Report kan minne om forvokste magasiner, med relativt korte og aktuelle artikler. Comic Report har særlig vekt på bransjen og markedet, og er den mest kompakte og informative. Begge gir et grundig overblikk over trender og sentrale utgivelser innenfor tyskspråklig tegneserier det siste året.

Deutsche Comicforschung utgis uten akademisk institusjonstilknytning, og er et privat prosjekt i regi av redaktør og forlegger Eckart Sackmann. Med forlaget comicplus+ har han og kompanjongen Peter Hörndl i snart tre tiår vært en sentral utgiver av europeiske albumserier. Fra 1987-2001 utga de også tidsskriftet Rraah! magazin. Sackmann har doktorgrad og fagbakgrunn innenfor språk. Han har vært tilknyttet Arbeitsstelle für Grafische Litteratur ved Universitetet i Hamburg.

Flere av artiklene er skrevet av Sackmann selv, men boken har også syv andre bidragsytere. Blant dem en tegneseriesamler, en kunstkritiker og en historieprofessor. Det er tegneserienes historie som er tema for Deutsche Comicforschung. Boken har et fyldig illustrasjonsmateriale av høy kvalitet, som tyder på god tilgang til omfattende arkiver.

2014-utgavens omslagsartikkel omhandler propagandaserier under første verdenskrig. Det er en interessant historie om hvordan det Berlinbaserte humormagasinet Lustige Blätter ved krigsutbruddet endret seg fra satirisk kritikk av keiserriket til propagandistisk krigsbegeistreing og patriotisme.

«Rolf Kauka – der lange Weg zu Fix und Foxi» er en grundig artikkel om Kaukas bakgrunn og utvikling før han på 1950-tallet laget den i Tyskland svært populære barneserien Fix und Foxi. Likeledes gir artikkelen «Comiczeichner in der SBZ/DDR. Eine Generationenübersicht» et interessant innblikk i øst-tyske tegneserier i etterkrigsårene, som også knytter seriene til forståelsen av DDR.

Deutsche Comicforschung 2014 er en bok for den særskilt interesserte, med artikler utenom det vanlige: «Maos Comics in Deutschland» om den ideologisk drevne utgivelsen av kinesiske tegneserier på tysk og en omfattende artikkel av redaktør Sackmann om italienske og tyske fotoserier.

Eckart Sackmann
Deutsche Comicforschung 2014
comicplus+ 2014
144 sider

Morten Harper er tegneseriekritiker og fagbokforfatter.