januar 2018
analyse og fakta om den niende kunstarten
Funny animals i Norge
Hvem laget de første tegneseriene med morsomme dyr her til lands?
Av Kristian Hellesund
Bak fronten kjemper tegnerne
Dokumentarer fra Syria, Tyrkia og Irak, med humor og realisme.
Av Morten Harper

«Min visuelle stil er et forsøk på å la bildene lettere fylle en lesefunksjon.»
Chris Ware

Det store, gamle Håkon Aasnes-intervjuet
- Smørbukk har aldri vært noen jentefut

Humanisme i tid og rom Tidenes sf-serie: Linda og Valentin er romeventyr, samfunnskritikk og humanisme