Skipper'n
Illustrasjon: Bud Sagendorf
(Utsnitt av stripe, gjengitt i oppgaven)

Tegneserier som undervisningsemne i norsk

En deskriptiv analyse av to undervisningsopplegg om tegneserier.

TEGNESERIETEORI.NO / OKTOBER 2020

Åse Linn Berntsens masteroppgave Tegneserier som undervisningsemne i norsk undersøker tegneserien både i et samfunnsperspektiv og i et didaktisk perspektiv.

Problemstillingene for oppgaven er formulert slik:

«1. I hvilken grad kommer vurdering av tegneserier til uttrykk gjennom to undervisningsopplegg?
2. I hvilken grad utviklet elevenes oppfatning av sjangeren tegneserie seg i løpet av undervisningsoppleggene, slik det kommer fram gjennom tekstene deres?» (side 7)

Foruten den teoretiske fremstillingen, oppsummerer oppgaven også utprøving av to ulike undervisningsopplegg om tegneserier i norsk ved ungdomsskoler (åttende trinn).

Om sin tilnærming til tema skriver Berntsen: «Det er mange interessante spørsmål som kan stilles i forbindelse med undervisningsopplegg om tegneserier, men jeg har valgt å konsentrere meg om å se på vurdering av tegneserier, og elevenes oppfatninger av sjangeren...» (side 7).

Åse Linn Berntsen
Tegneserier som undervisningsemne i norsk. En deskriptiv analyse av to undervisningsopplegg om tegneserier
Mastergradsoppgave i nordisk didaktikk
Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling
Universitetet i Oslo 2006
118 sider
Last ned oppgaven (pdf)