Undervisning med og om tegneserier på ungdomstrinnet

– Tegneserien har et potensial som på bakgrunn av lærebøkenes posisjon som premissleverandør til undervisningen utnyttes i varierende grad, mener Ole Peder Moy.

TEGNESERIETEORI.NO / NOVEMBER 2020

Ole Peder Moy er tydelig på motivasjonen for å skrive mastergradsoppgaven Undervisning med og om tegneserier på ungdomstrinnet: «Hovedmålet med oppgaven er å vise tegneseriens potensial i undervisningen. Et potensial jeg mener ikke er fullt utnyttet.» (Side 102.)

I sammendraget skriver han videre:

«Det har jeg vist gjennom fire kapitler hvor jeg først viser tegneseriens utvikling fra korte avisstriper med humoristisk innhold, til lange grafiske fortellinger med samlebegrepet grafisk roman. Målet med kapittel 2 var å vise bredden og kvaliteten som er utviklet og som inneholder et stort potensial for både læring og gode leseopplevelser.

Jeg viser i kapittel 3 hvordan det er utviklet et begrepsapparat for vurdering av og samtale om tegneserier. Det var først serieskapere som Will Eisner og Scott McCloud som startet dette arbeidet. Siden har akademia vist større interesse for området, først innen kulturstudier, men siden innen språk og utdanning. Det er først og fremst i USA forskningsfeltet økte. Europa og Norden har kommet etter, men i Norge [er] feltet fremdeles lite. Jeg har derfor støttet meg på litteratur og forskning utenfor Norge. Målet med dette kapitlet var å vise at det er utviklet en tegneseriens diskurs med tilhørende begrepsapparat. Et begrepsapparat som også kan brukes i undervisningssammenheng.

I en gjennomgang av læreplaner og lærebøker i kapittel 4 viser jeg først tegneseriens plass i planverk. Jeg går så gjennom læreverkene i norsk for å se hvilke tegneseriebegrep elevene møter og hva slags arbeidsoppgaver bøkene legger opp til. Tegneserien kom inn i læreplanene i 1985 og har siden vært til stede i formuleringer og mål. I gjennomgangen av læreverkene viser jeg at vekt og behandling av tegneserien er svært forskjellig. Det er også en tendens til et lite oppdatert bilde av tegneserien som uttrykksform og oppgavene knyttet til temaet bærer i stor grad preg av gjøring og mindre refleksjon. En undervisning med basis i enkelte av verkene vil derfor ikke utnytte tegneseriens potensial.

I kapittel 5 argumenterer jeg for tegneseriens unike kvaliteter og potensial i undervisningen. Jeg viser også eksempler på hvordan dette potensial kan utnyttes i undervisningen.

Jeg konkluderer med at tegneserien har et potensial som på bakgrunn av lærebøkenes posisjon som premissleverandør til undervisningen utnyttes i varierende grad. Det vil da først og fremst være lærerens interesse og kompetanse som avgjør hvordan elevene møter tegneseriens potensial i undervisningen.» (Side 102.)

Ole Peder Moy
Undervisning med og om tegneserier på ungdomstrinnet
Erfaringsbasert mastergradsoppgave i undervisning med fordypning i norsk
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Universitetet i Bergen 2014
103 sider
Last ned oppgaven (pdf)