Norsk Tegneserie Index
Utsnitt av bokens forside

Papir med verdi

Ikke en gang hovedstadens boligpriser kan matche avkastningen på de mest ettertraktende tegneserieheftene. Flere serier har mangedoblet verdien på et par år, ifølge den autoritative Norsk Tegneserie Index.

AV MORTEN HARPER / MAI 2002

”Nu må det fan fortære innerst i helv… bli slutt på den tykjeinnplastinga av tegneseria!” smeller redaktørene Knut Eide og Stig Kjelling (begge nordlendinger) i den nye utgaven av Norsk Tegneserie Index (heretter: NTI). Tegneseriesamlere liker nok å lese seriene, men de er vel så opptatt av den fysiske forfatningen på bladene. Det gir spesielle problemstillinger. Som at propeller, amuletter og andre leketøy forlagene legger ved bladene risper og ødelegger dem.

Første utgave av indeksen ble utgitt allerede i 1983. Hver ny utgave har blitt obligatorisk for tegneseriesamlere, og fått status som veiledende prisliste for omsetning av brukte tegneserier. Indeksen gir oversikt over alle norske tegneserieutgivelser, fra Abba-tegneserien til Åsa Nisse, og antyder priser. De reelle salgsprisene har flere ganger vært langt høyere, og det er vanskelig å etablere veiledende priser i et såpass begrenset marked. NTI er likevel det beste anslaget vi har på hva de norske serieutgivelsene er verdt.

”Selvfølgelig kan man investere i tegneserier,” fastslår redaktørene Eide og Kjelling, men legger til: ”Imidlertid er markedet skiftende og en serie som er etterspurt i dag kan være helt uinteressant i morgen.” Trygge investeringer er ifølge dem Donald Duck & Co, Fantomet, Billy og gamle julehefter. De siste årene har Frode Øverlis Pondus gitt aller best avkastning. Et strøkent eksemplar av det første albumet ”Alt for Norge” er verdsatt til 600 kroner. Enkelte samlere har visstnok betalt opptil 2 000 kroner for albumet. Utsalgspris for fire år siden: 32,50. Første nummer av seriens månedsblad (fra år 2000) er priset til 200 kroner. De tidligste årgangene av Tommy og Tigern er også etterspurt. Det er aller første nummeret (1989) er verdt 750 kroner.

Hvilke andre serier er det smart å se etter hvis man har noen gamle kasser stående på loftet? Svaret er ganske enkelt: de aller første utgavene av serier som fortsatt er populære. Mest verdt er de to første Knoll og Tott-utgivelsene (eller Knold og & Tot, som det het den gang, fra 1911-12), som begge er priset til 15 000 kroner. Etterspørselen etter de gamle heftene har økt, og prisene er justert kraftig opp det siste tiåret. I indeksen fra 1991 ble Knoll og Tott verdsatt til tiendeparten: 1 500 kroner. Likeledes ble det første Donald Duck & Co. da priset til 2 700, mens nå 12 000. Et av de mest verdifulle juleheftene er Fiinbeck og Fia. Førsteutgaven (1930) er priset til 4 300 kroner (800 i 1991).

NTI er viktig historisk dokumentasjon. Den alfabetiske listen angir foruten tittel og navn på serieskaperne, også serienes format, omfang, forlag og utgivelsesår. Indeksen gir bare knappe opplysninger om serienes innhold (stort sett genrebetegnelser), men er et nyttig oppslagsverk hvis man trenger pålitelig informasjon om når seriene ble utgitt. Boken er et hobbyprosjekt for redaktørene, men er preget av en imponerende presisjon og nitidighet. De har to av landets største samlinger, og boken er illustrert med omlag tusen forsidefaksimiler. Det hever bokens dokumentasjonsverdi betraktelig at illustrasjonene omsider er skiftet ut i denne utgaven.

De norske prisene er småpenger sammenlignet med hva de gamle amerikanske serieheftene er verdt. NTIs amerikanske motstykke er den årlige The Overstreet Comic Book Price Guide, som foruten prislisten inneholder statistikk og analyser av markedet. Det er flere firma som har spesialisert seg på å omsette sjeldne og ettertraktede seriehefter. Særlig 40-tallets superserier som er mye verdt. En stadig større andel av handelen foregår direkte mellom selger og kjøper via internettauksjoner som eBay. De dyreste objektene omsettes likevel gjennom de etablerte firmaene. Bransjen har nylig etablert en sertifiseringsordning som kvalitetsvurderer og sikrer autensiteten til serieheftene.

Prisøkningen var formidabel på nittitallet. De siste årene har veksten gått noe ned, i størrelsesorden 3-10 prosent avhengig av type serier. Mest verdifullt er heftet Action Comics # 1 (1938, Supermanns første opptreden) som nå er priset til 200 000 dollar. Detective Comics # 27 (1939, første med Batman) er verdt 175 000.

Knut Eide og Stig Kjelling
Norske Tegneserie Index nr. 8
NTI 2001
392 sider

Morten Harper er tegneseriekritiker og fagbokforfatter. Artikkelen har vært trykt i Dagens Næringsliv 3. mai 2002.