Frank Miller
Foto (utsnitt): Seth Kushner

Sprang gjennom seriehistorien

Med portretter av over seksti amerikanske serieskapere er Leaping Tall Buildings et spennende bokprosjekt, men haster for raskt av gårde til neste møte.

AV MORTEN HARPER / MAI 2013

Det er sentrale serieskapere forfatter Christopher Irving og fotograf Seth Kushner har med, tidskronologisk ordnet fra Jerry Siegel og Joe Shuster til Frank Miller og Jeffrey Brown. Flesteparten av de drøyt seksti serieskaperne tilhører amerikanske tegneseriers mainstream, det vil si superhelter eller sf/fantasy, men det er også med en del indietegnere som Peter Bagge og Chris Ware.

Antallet toppnavn er imponerende, men skaper forventninger som boken ikke innfrir. Med bare to-fire sider blir portrettene for korte og lettvinte. Fotografiene er ofte gode og uttrykksfulle, men tekstene er for mye standardbiografier uten å bruke intervjuene som visstnok skal ligge til grunn til å komme nærmere personene eller gå i dybden på enkelte tema.

Boken har undertittelen «The Origins of American Comics». De mange portrettene understreker flertallsformen, og viser hvor sammensatt tegneseriemediet og amerikansk seriehistorie er. Innfallsvinkelen er spennende og særlig fotografiene fra tegnernes arbeidsbord gir en nærhet som mange fagbøker mangler.

Dessverre er det svak tematisk resonans mellom kapitlene, og boken mangler helhet som beskrivelse av en historisk utvikling. Leaping Tall Buildings er mer en godt presentert og fint fotografert katalog enn en egentlig historikk for amerikanske tegneserier.

Christopher Irving
og Seth Kushner
Leaping Tall Buildings – The Origins of American Comics
Power House Books 2012
240 sider

Morten Harper er tegneseriekritiker og fagbokforfatter.